no.lastminute.com kontraktsmessige tjenestevilkår og personvernregler

Velkommen til no.lastminute.com, en tjeneste som driftes av BravoNext SA («BravoNext»), og som leverer reisenyheter, informasjon og tilbud, inkludert flyreiser med vanlige, full-service flyselskaper og lavprisselskaper. BravoNext SA er et sveitsisk selskap (selskapsregistreringsnummer CHE-115.704.228), med hovedkontor i Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso, Sveits. 

BravoNext ønsker å informere deg om at når du kjøper reiseprodukter på deres webområder, kan det hende du får tilbud om reiseforsikring fra partnerselskapet vårt, Europ Assistance SA (som drives gjennom den irske delen av Europ Assistance SA) («EAIB»). EAIB tilbyr sine produkter til BravoNext-kunder gjennom en forsikringsavtale med en tredjepart. Dette betyr at EAIB vil være ansvarlig, dersom det usannsynlige skulle inntreffe, og det gjøres feil, uaktsomhet eller feil informasjon gis om deres forsikringsprodukter og aktiviteter.

I tillegg gir webområdet brukerne muligheten til å behandle bestillingsforespørsler for kjøp av forskjellige reisetjenester direkte, og fjerner dermed behovet for å koble seg til webområdet til leverandørene av den valgte reisetjenesten. Vi ber om at du leser de følgende vilkårene og betingelsene nøye, og godtar dem («V og B») som regulerer de ulike tjenestene («Tjeneste(r)») som BravoNext, andre selskaper som tilhører lastminute.com group, og/eller deres partnere gjør tilgjengelig på www.no.lastminute.com («Webområdet»). BravoNext forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forvarsel, når slike endringer er nødvendige på grunn av endrede markedsforhold, endringer i lovmessige eller regulatoriske rammer eller i tilfelle det oppstår endringer i BravoNexts risikofaktor og/eller knyttet til levering av tjenestene som gjøres tilgjengelig på webområdet av BravoNext, andre selskaper som tilhører lastminute.com-gruppen og/eller deres partnere. Hvis du ønsker å dra full nytte av tjenesten og bli informert med jevne mellomrom om reisenyheter, flyreiser med vanlige, full-service flyselskaper og lavprisselskaper, og andre reisetilbud som blir gjort tilgjengelige, kan du abonnere ved å oppgi fullstendige og nøyaktige personopplysninger.

Vær oppmerksom på at din tilgang til, og bruk av, webområdet er avhengig av at du godtar vilkårene. Ved å fortsette å få tilgang til og/eller bruke webområdet, anses dette som at du har godtatt vilkårene.

1. BESKIBESKRIVELSE AV SERVICEN

Viktig informasjonen knyttet til tjenestene som tilbys på webområdet de generelle vilkårene som gjelder vises nedenfor:

  • tjenesten for sammenligning og bestilling av «Flyreiser» er levert av BravoNext SA ( selskapsregistreringsnummer CHE-115.704.228), et sveitsiskregistrert selskap som tilhører lastminute.com group, med hovedkontor i Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso, Sveits («BravoNext»). BravoNext fungerer som et mellomledd mellom brukeren og flyselskapet for å inngå transportkontrakt som sistnevnte har forespurt. Transportkontrakten inngås derfor kun og direkte mellom brukeren og flyselskapet. Som følge av dette er BravoNext på ingen måte ansvarlig for levering av den forespurte transporttjenesten. Som mellomledd vil BravoNext derimot være ansvarlig for enhver svikt i utførelsen av pliktene sine som reiseformidler, og følgelig, dersom disse ikke utføres, kan brukeren sende den tilhørende klagen direkte til BravoNext. For assistanse før og etter kontrakt knyttet til formidlingstjenesten for «Flyreise»-produktet, kan brukeren kontakte BravoNext, som for å behandle forespørselen - hvis mulig - er kontaktpunkt, på vegne av og under navnet til brukerens konto, mot det aktuelle flyselskapet. Ved en eventuell klage som gjelder transporttjenesten, må brukeren kontakte flyselskapet direkte, uten tap av rettigheten til å kontakte BravoNext, som, dersom dette er mulig vil videresende den tilhørende klagen til flyselskapet på vegne av og under navnet til Brukerkontoen. For å se bestillingsvilkårene for flybilletter, klikk her https://no.lastminute.com/no/info/privacy.html?purpose=tc_flight&touchPoint=checkout-flight 

  • Tjenesten for sammenligning og bestilling av «Hoteller» er levert av BravoNext SA ( selskapsregistreringsnummer CHE-115.704.228), et sveitsiskregistrert selskap som tilhører lastminute.com group, med hovedkontor i Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso, Sveits («BravoNext»). BravoNext opptrer kun som leverandør av webområdet, med det formål å hjelpe og støtte brukerens bestillinger, noe som betyr at kjøpekontrakten for hotellet kun blir inngått mellom brukeren og hotellet. Kontrakten vil bli ansett som formelt inngått mellom brukeren og hotellet når BravoNext sender en bekreftende e-post om at bestillingen er godkjent av hotellet. Som følge av dette er BravoNext på ingen måte ansvarlig for levering av den forespurte overnattingstjenesten. Som mellomledd vil BravoNext derimot være ansvarlig for enhver manglende oppfyllelse av forpliktelsene som reiseformidler, og følgelig, dersom disse forpliktelsene ikke oppfylles, kan brukeren sende den tilhørende klagen direkte til BravoNext. Eventuell tilbakebetaling eller kompensasjon vil gjøres i samsvar med hotellets retningslinjer. Ved assistanse før og etter kontrakt knyttet til bestillingen, kan brukeren kontakte BravoNext, som for å kunne betjene forespørselen, om nødvendig vil fungere som kontaktpunkt, på vegne av og under navnet til brukeren, overfor det aktuelle hotelletablissementet. Ved en eventuell klage som gjelder overnattingstjenesten, må brukeren kontakte flyselskapet direkte, uten tap av rettigheten til å kontakte BravoNext, som, dersom dette er mulig vil videresende den tilhørende klagen til flyselskapet på vegne av og under navnet til brukeren. For å se bestillingsvilkårene for hotellopphold, klikk her https://no.lastminute.com/no/info/privacy.html?purpose=tc_hotel&touchPoint=checkout-hotel 

  • Tjenesten for sammenligning og bestilling av «Flyreise + Hotell» er levert av BravoNext SA ( selskapsregistreringsnummer CHE-115.704.228), et sveitsiskregistrert selskap som tilhører lastminute.com group, med hovedkontor i Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso, Sveits («BravoNext»). I samsvar med bestemmelsene i europa parlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2302 av 25. november 2015, om reisepakker og tilknyttede reisetjenester, vil BravoNext fungere som arrangør av pakkereisene som tilbys brukeren, og vil være juridisk ansvarlig for riktig gjennomføring. BravoNext er ansvarlig for eventuelle skader som påføres Brukeren på grunn av total eller delvis manglende utførelse av tjenestene de er forpliktet til etter kontrakten, enten disse utføres av BravoNext eller av tredjepartsleverandører av de ulike tjenestene, med mindre BravoNext kan bevise at forholdene skyldes brukerens handlinger eller omstendigheter som ikke er knyttet til leveringen av tjenestene som er beskrevet i kontrakten, uforutsigelige omstendigheter, force majeure eller forhold som arrangøren, etter nøye faglige vurderinger, ikke kunne rimelig forventes å forutse eller løse. For alle typer assistanse før eller etter kontrakt, eller for krav som er knyttet til leveringen av den valgte reisepakken, kan brukeren kontakte BravoNext direkte. For å se salgsvilkårene for reisepakker, klikk her https://no.lastminute.com/no/info/privacy.html?purpose=tc_flight_hotel&touchPoint=checkout-dp 

  • Min Personlig område er levert av BravoNext SA (selskapsregistreringsnummer CHE-115.704.228), et sveitsiskregistrert selskap som tilhører lastminute.com group,  med hovedkontor i Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso, Sveits («BravoNext»). Gjennom My lastminute-tjenesten tilbyr BravoNext en rekke funksjoner, inkludert enkel visning av alle hotellbestillinger, reisepakker, flyreiser og andre tilleggstjenester som forespørres på et uansett webområde innen lm-gruppen i løpet av de siste 3 årene, behandling av bestillinger, gjenoppretting av mest nylige søket man har gjort på dette webområdet, videresending av forespørsel om tilleggstjenester til gjeldende leverandør, endring av din bestilling, å be om hjelp, å se på tilgjengelige rabatter - der dette er aktuelt - inkludert på Cruise-produkter, og undersøke de beste tilbudene som finnes for øyeblikket fra lm-gruppens selskaper. Videre minner vi brukeren og/eller kunden om at alle personopplysninger forbundet med bruk av tjenestene som finnes på deres personlige konto, (inkludert, men ikke begrenset til bestillings-ID og/eller opplysninger forbundet med eventuelle bestillinger som er foretatt) utelukkende skal anses som personlige. Derfor forplikter brukeren og/eller kunden seg til å ta vare på og bruke slike personopplysninger med stor aktsomhet, og til å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at disse forblir konfidensielle og private i forhold til uautoriserte tredjeparter. Især minner vi brukeren og/eller kunden om ikke å kommunisere slike personopplysninger til enkeltpersoner som ikke er involvert i bestillingene, og om ikke å avsløre slike gjennom sosiale nettverk eller andre kommunikasjonskanaler. Hvis du mistenker uautorisert eller feil bruk av personopplysningene dine, eller du blir gjort oppmerksom på denne hendelsen av uautoriserte tredjeparter, må du umiddelbart rapportere bruddet til lm-gruppen ved å sende en e-post til privacy.no@lastminutegroup.com. For mer informasjon og for å se de vilkårene som gjelder, klikk her https://no.lastminute.com/info/terms-conditions-my-bookings.html#privacy 

2. BRUK AV WEBOMRÅDET - INNKJØPSORDRE

Brukeren kan fritt besøke webområdet og benytte alle funksjonene der til personlig, ikke-kommersiell bruk. Når man utfører søk i søkemotoren, bestiller eller behandler innkjøpsordre, anerkjenner og erklærer Brukeren at man handler i rent personlig øyemed.

Brukeren og/eller kunden erklærer og garanterer at de er myndige og har full autorisasjon til å handle for inngåelse av kjøpskontrakter for produktene og/eller tjenestene som er gjort tilgjengelig på nettstedet. I tilfelle brukeren og/eller kunden fortsetter med kjøp av et produkt og/eller en tjeneste også på vegne av andre reisende, erklærer brukeren og/eller kunden kvalifisert som «hovedansvarlig for kontrakten», som definert nedenfor, og garanterer å være juridisk autorisert til å handle også på vegne av de andre reisende og å informere dem om vilkårene som gjelder for ethvert produkt og/eller tjeneste som kjøpes.

Brukeren og/eller kunden erklærer og garanterer å overvåke mindreåriges bruk av nettstedet og aksepterer at ethvert kjøp gjort i strid med denne forpliktelsen vil ham/hun holdes ansvarlig ved å erklære å påta seg økonomisk ansvar for et slikt kjøp.

Brukeren og/eller kunden erklærer og garanterer for alltid å oppgi sanne, oppdaterte og fullstendige data og informasjon.

I tillegg erkjenner og godtar brukeren og/eller kunden at han/hun kan kontaktes ved hjelp av kontaktopplysningene sine (fysisk adresse, e-post og telefonnummer) og at vedkommende er kvalifisert som «hovedansvarlig for kontrakten» med hensyn til turisttjenester og tilleggstjenester som er tilgjengelige på dette nettstedet, både i tilfelle kunden bestiller for seg selv og i tilfelle han/hun bestiller på vegne av andre reisende.

Brukeren og/eller kunden, er i tillegg informert om at forespørslene gjort via e-post knyttet til reservasjonene gjort på dette nettstedet for produktene levert av selskapene som tilhører lastminute.com (for eksempel endring eller kansellering av en reservasjon, ettersalgsassistanse), bare kan behandles i tilfelle e-posten til hovedansvarlig for kontrakten som er angitt på bestillingstidspunktet, blir anvendt. Dersom en annen e-postadresse skal brukes, forbeholder selskapet som tilbyr tjenesten seg retten til å utføre verifisering av søkerens identitet. Sistnevnte vil derfor ikke kunne garantere godkjenning og påfølgende behandling av forespørselen.

Mens brukeren søker eller behandler bestillinger og/eller innkjøpsordrer, benytter brukeren webapplikasjonen gjennom en ikke-eksklusiv og midlertidig lisens, gitt for det tidspunktet operasjonen utføres. Denne webapplikasjonen lar brukeren behandle forespørslene sine enkelt og direkte, uten å måtte opprette en ekstra parallell kobling til webområdet til leverandøren av den tjenesten brukeren er interessert i å bestille.

Brukeren har ikke lov til å endre, gjenbruke, kopiere, distribuere, overføre, reprodusere, publisere, gi lisens, eller bruke, skape avledede oppgaver eller jobber, overføre eller selge, eller uansett bruke på kommersiell eller annen måte som ikke er personlig karakter, informasjon, nyheter, innhold, programvare og systemer, eller produkter mottatt eller gjort tilgjengelig for brukeren gjennom webområdet og bruken av tjenesten.

For å kunne ta i bruk alle funksjonene på webområdet, må brukeren ha en internettforbindelse, som må skaffes på egen hånd fra en pålitelig leverandør. BravoNext er ikke ansvarlig for skader på brukerens maskinvare som direkte eller indirekte kan komme internettforbindelsen.

3. REGLER FOR GOD OPPFØRSEL

Brukeren forplikter seg til å bruke webområdet, dets funksjoner og tjenesten til lovlige formål og i henhold til de herværende vilkårene og betingelsene. Spesifikt forplikter brukeren seg å verken til sende eller spre, gjennom webområdet og dets funksjoner, ulovlig, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, krenkende eller forstyrrende innhold, eller å bruke webområdet og dets funksjoner til å utføre handlinger som kan skade på imaget og omdømmet til BravoNext eller føre til annet tap eller skade for BravoNext.

Videre forplikter brukeren seg til å ikke sende reklamemateriell, uønsket og/eller ubedt kommunikasjon som kan forstyrre funksjonaliteten og/eller bruken av webområdet for tredjeparter.

4. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Brukeren erkjenner og erklærer at all informasjon, data, programvare, innhold, musikk, lyder, fotografier og bilder, video og annet innhold på webområdet («Innholdet») er BravoNexts og dets lisensholderes eksklusive eiendom.

Med unntak av den bruk av applikasjonen som er angitt i del 3, får ikke brukeren noen rettigheter til innholdet og/eller webområdet. Den eneste retten vil være retten til bruk av webområdet i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

Brukeren er autorisert til å skrive ut og/eller laste ned innholdet (inkludert vilkår og betingelser) kun til personlig bruk.

5. HYPERLENKE TIL ANDRE WEBOMRÅDER

Webområdet inneholder hyperlenker til andre internettressurser, som drives av kommersielle partnere av BravoNext og/eller tredjeparter. Publiseringen av hyperlenker på webområdet utføres for informasjonsformål og som referanse for brukeren, og innebærer ingen anerkjennelse eller godkjenning av innholdet fra BravoNext sin side. Videre har ikke BravoNext kontroll over innholdet, informasjonen, tjenestene og/eller produktene som tilbys av slike webområder det lenkes til. BravoNext er ikke ansvarlig for at informasjonen som publiseres er sann, nøyaktig og oppdatert. Brukeren anerkjenner at bruken av slike webområder vil skje på egen risiko.

Publiseringen av en hypertekstlenke og/eller en annen internettressurs på webområdet innebærer ikke noen form for kommersiell tilknytning og/eller tilknytning mellom BravoNext og administratorene av de lenkede webområdene.

6. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjon om hvordan vi behandler personinformasjon og hvordan informasjonskapsler brukes på webområdet, finner man i personvernreglene våre.

7.  FORESPØRSEL OM ASSISTANSE

Forbrukere og brukere som trenger informasjon og assistanse angående produkter eller tjenester som tilbys av selskaper som tilhører lastminute.com group, kan kontakte oss gjennom assistansekanalene som er tilgjengelige på nettstedene våre.

Bedriftsbrukere (fagfolk og bedrifter) kan kontakte oss skriftlig på den kommersielle referent-e-posten eller på e-postadressen som er angitt i kontraktsdokumentasjonen.

I samsvar med artikkel 16 i EUs forordning om digitale tjenester (Europaparlaments og rådets forordning (EU) 2022/2065 av 19. oktober 2022 («DSA») tilbyr lastminute.com group en dedikert kanal for å sende inn varsler om ulovlig innhold på nettstedet vårt, som er tilgjengelig fra den dedikerte siden for loven om digitale tjenester.

I samsvar med artikkel 20 i EUs forordning om digitale tjenester (Europaparlaments og rådets forordning (EU) 2022/2065 av 19. oktober 2022 («DSA») tilbyr lastminute.com et internt klagebehandlingssystem som gjør det mulig for forbrukere og bedriftsbrukere («mottakere av tjenesten») å klage på beslutningen som er tatt av lastminute. com i henhold til artikkel 16 i DSA om ulovlig innhold eller uforenlighet med vilkårene (for eksempel en beslutning om å fjerne, deaktivere, suspendere eller avslutte tilgangen til informasjon, tjenester eller kontoen). Dette interne klagebehandlingssystemet er tilgjengelig fra den dedikerte siden for loven om digitale tjenester. problemet ditt, enten per e-post og/eller på telefon, med de kontaktopplysningene som er gitt i den bekreftende e-posten.

8. LOVVALG OG EKSKLUSIV DOMSMYNDIGHET

Når det gjelder yrkesutøvere og selskaper

«V og B» og forholdet mellom brukeren og BravoNext er regulert, i den grad dette er tillatt etter gjeldende lov, etter sveitsisk lovverk. Med hensyn til hva som tillates under gjeldende forordninger og internasjonale avtaler, sier partene seg enige om at hva gjelder alle tolkning, overholdelse og fullbyrdelse av disse vilkårene og betingelsene, vil løsninger av enhver tvist være eksklusivt underlagt jurisdiksjonen til ordinær domstol der BravoNext har hovedkontor, og uttrykkelig gir avkall på andre jurisdiksjoner, med forbehold om at det ikke finnes gjeldende regler som etablerer en bestemt obligatorisk jurisdiksjon. 

Når det gjelder forbrukere

Disse Vilkår og betingelser er underlagt Norsk lov, eller, i de tilfeller der man bor i et land utenfor Norge, loven i det landet man er bosatt. Domstolene i forbrukerens hjemland vil være kompetente til å behandle enhver tvist som oppstår omkring disse vilkårene og betingelsene. I tilfeller der loven ikke nødvendigvis foreskriver at forbrukerens bosted skal avgjøre hvor man løser tvister i forhold til vilkårene, vil domstolen på forbrukerens hjemsted eller domstolen for BravoNext være kompetent verneting, avhengig av hva forbrukeren velger. 

Vi ønsker å informere deg om at EU-kommisjonen har gjort en plattform tilgjengelig for EU-borgere for å løse tvister vedrørende tjenester levert av selskaper i EU på nett («ODR-plattformen»), som man får tilgang til gjennom følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Allikevel, siden Selskapet er et sveitsisk selskap med registrert juridisk adresse i Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Sveits, vil ikke tvister kunne tas opp gjennom den forannevnte plattformen. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å ta kontakt med medarbeiderne våre direkte for at vi skal kunne hjelpe til med å løse problemet ditt, enten per e-post og/eller på telefon, med de kontaktopplysningene som er gitt i den bekreftende e-posten.