Personvernregler – Nyhetsbrev

Sist oppdatert: september 2023

Vi anerkjenner at det er viktig å beskytte privatlivets fred, og din rett til beskyttelse av personopplysningene dine. Internett er et kraftig redskap for overføring av personopplysninger. Av denne grunn vil vi og alle andre selskaper innen lastminute.com group («lm group») ta på oss den viktige oppgaven med å følge opp gjeldende lover om datasikkerhet og beskyttelse av personopplysninger, med det mål å garantere sikker, kontrollert og konfidensiell navigasjon for brukere og kunder som besøker og/eller bruker webområdet og/eller bruker selskapets sammenligningstjeneste som (du som «bruker»), eller senere kjøper eller registrerer seg for tjenestene våre, laster ned en app og/eller gir samtykke for et bestemt formål (du som «kunde»).

Personvernreglene beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og fremlegger personinformasjonen din i forbindelse med din tilgang til, og bruk av webområdet, spesifikt:

1. Hvem kontrollerer dataene dine?

2. Hvilke kategorier av data samler vi inn og bruker?

3. Hvorfor og hvordan samler vi inn dine data?

4. Hvem ser, mottar og bruker dine data, og hvor?

5. Hvor lenge beholder vi dine data?

6. Hva er dine rettigheter til databeskyttelse, og hvordan kan du utøve disse?

7. Kontaktinformasjon til databehandlingsansvarlig

8. Kontaktinformasjonen til vår databeskyttelsesansvarlige

9. Opplysninger om informasjonskapsler (cookies)

10. Personvernregler for Facebook

11. Oppdatering og eldre versjoner av disse personvernreglene

 

Dette gir deg også informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine (inkludert retten til å motsette deg noe av den databehandlingen vi utfører). Mer informasjon om rettighetene og hvordan du kan utøve disse, finner du beskrevet i avsnittet under.

Dersom du ser et begrep som ikke er definert i disse personvernreglene (som for eksempel «Tjeneste» eller «Webområde»), vil det ha samme definisjon som det har i vårt selskaps kontraktsmessige tjenestevilkår.

 

1. Hvem er databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger?

Når disse personvernreglene bruker betegnelsene «selskap», «vi», «oss» eller «databehandlingsansvarlig», viser dette til:

BravoNext, S.A. er et sveitsisk selskap som tilhører lm group, registrert i foretaksregisteret i Ticino med registreringsnummer CHE - 115.704.228, og med juridisk kontoradresse i Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Sveits, som er ansvarlig for behandling av brukernes og/eller kundenes personopplysninger etter disse personvernreglene (heretter «selskapet», «vi», «oss», «vår» eller «databehandlingsansvarlig»). Vi informerer videre om at spesifikt for å være i samsvar med EUs generelle personverndirektiv (EU) 2016/679 («GDPR») (Art. 27 GDPR), har BravoNext utpekt som sin representant i EU Viaggiare SRL., et italiensk selskap som hører til lm group, som er oppført i det italienske handelskammeret i Milano med MVA-nr. IT04403760962 og med registrert kontoradresse i Via Francesco Ferrucci, 10, 20145, Milano, Italia.

Vi er, siden vi er lokalisert i Sveits, underlagt sveitsisk lov om vern av personopplysninger. Av denn grunn er vi pålagt å opptre i samsvar med kravene i det generelle personverndirektivet (EU) 2016/679 («GDPR») og den sveitsiske føderale loven om personvern og databeskyttelse av 25.9.2020 («FADP»). Tilsvarende informerer vi brukerne og/eller kundene om at EU-kommisjonens vedtak gjort den 26. juli 2000, i samsvar med direktiv 95/46/EF fra Europaparlamentet og Rådet som vedrører tilstrekkelig grad av vern av personopplysninger i Sveits, erklærer at i Sveits garanterer lovverket et tilfredsstillende beskyttelsesnivå i samsvar med direktiv 95/46/EF.

2. Hvilke kategorier av data samler vi inn og bruker?

Når du besøker webområdet og bruker sammenligningstjenesten vår (du som "bruker") eller registrerer deg for tjenestene våre (du som "kunde") samler vi inn de følgende kategoriene personopplysninger:

2.1. Personopplysninger som oppgis av deg

●        De personopplysningene som du deler med oss, inkludert når du oppretter en konto, abonnerer på markedsføringskommunikasjon, og som du gir oss når du bruker tjenestene våre, laster ned appen vår, inkludert informasjon du la inn på bestillingsplattformen, og som er inkludert i kommentarer, anmeldelser og meldinger sendt per telefon til kundeservice eller gjennom Live Chat eller gjennom sosiale medier.

●         Mer spesifikt:

o         Når du abonnerer på persontilpassede markedsføringstjenester kan du komme til å oppgi: Personopplysninger (e-postadresse), informasjon om når du klikker på reklame, måten du får tilgang til webområdet på, inkludert IP-adresse, nettidentifikatorer og nettleserinformasjon. Du kan også oppgi opplysninger som for eksempel internettnavigasjonsatferd eller dine personlige interesser. Legg merke til at noe av denne informasjonen innhentes automatisk i henhold til punkt 2.2. 

Det er nødvendig å oppgi personopplysningene over der dette forespørres for å levere den forespurte tjenesten på en tilstrekkelig måte, og la oss oppfylle de juridiske forpliktelsene våre, med unntak av når vi er avhengig av samtykke som legitim nødvendighet for databehandling og for vår legitime interesser. Uten dette kan det hende vi ikke blir i stand til å levere alle de forespurte tjenestene til deg.

Det er viktig at alle de personopplysningene du oppgir er korrekt og nøyaktig. Dette inkluderer, kun som eksempel, at du forsikrer deg om at vi mottar riktige kontaktopplysninger til deg (inkludert e-post) til enhver tid.

2.2. Personopplysninger som innhentes automatisk fra webområdene, gjennom kommunikasjon vi sender ut og/eller fra tredjeparter

●        Vi innhenter informasjon om dine besøk til og bruk av webområdet, så som informasjon om enheten og nettleseren du bruker, IP-adressen din eller domenenavn til datamaskiner som er koblet til webområdene, uniforme ressursidentifikatorer for forespørsler som er gjort, tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på arkivet man har fått som svar, nummerkoden som angir statusen til svaret gitt av tjeneren (riktig, feil, osv.), samt andre parametere som er knyttet til operativsystemet og det datamaskinmiljøet som brukes, dato og tidspunkt for ditt siste besøk, varigheten til besøket, kilde til viderehenvisning og navigasjonsstien på webområdet for besøket ditt, inkludert de tjenestene og tilbudene du er interessert i. Legg merke til at det kan hende vi kobler denne informasjonen til kontoen din.

Se avsnittet om informasjonskapsler i disse Personvernreglene (9. Opplysninger om informasjonskapsler) for nærmere informasjon om de hensiktene vi har med å samle inn og bruke denne informasjonen. Legg merke til at personopplysningene dine også kan være knyttet til informasjonskapsler, f.eks. for å samle inn informasjon om hvordan du skal bruke produktet og tjenestene våre.

●        Vi kan også brukedette til å forstå hvordan du reagerer på kommunikasjon vi sender deg, som e-post, inkludert de handlinger du utfører, som hvilke lenker du trykker på, hvor hyppig og lenge du samhandler med e-posten.

●        I den grad gjeldende lovverk tillater det, der hvor vi mottar tilleggsinformasjon om deg, slik som informasjon for å forhindre svindel, og advarsler fra leverandører av eksterne tjenester og/eller partnere innen forebygging av svindel.

3. Hvorfor samler vi inn dine data?

Generelt sett bruker vi dine personopplysninger til å levere de tjenestene du forespør, sende deg markedsførings- og reklamemeldinger, gjøre deg oppmerksom på viktige endringer på webområdet, og levere innhold og annonser som vi mener kan være av interesse til deg. Mer spesifikt:

A. n.a

**************

B. n.a

**************

C.For å oppfylle de krav som er knyttet til lover, forskrifter og samsvarskrav, og for å svare på forespørsler fra myndigheter eller politi som er i gang med en etterforskning.

På hvilket juridisk grunnlag? For å oppfylle loven (dvs. for å dele personopplysningene dine med tilsynsmyndighetene)

**************

D.For å utføre aggregerende statistiske analyser på anonymiserte grupper, eller for å analysere identifiserbare data, slik at vi kan se hvordan webområdet, produktene og tjenestene blir brukt, og hvordan forretningsdriften vår ligger an.

På hvilket juridisk grunnlag? For å følge opp våre legitime interesser (dvs. forbedre webområdet, funksjonene på dette, og produktene og tjenestene der)

**************

E. n.a

**************

F. For å sende deg personlig tilpasset og skreddersydd markedsføringskommunikasjon

Kun etter uttrykkelig samtykke fra deg på forhånd, for å sende deg de beste tilbudene på produkter og tjenester som passer til det du er interessert i, enten per e-post og/eller på webområdet vårt eller på eksterne webområder (f.eks. ved bruk av annonser). Hvis du allerede har gitt oss ditt samtykke til profilering av aktiviteter gjennom informasjonskapsler for markedsføring, eller på andre måter, kan vi sende personlig tilpasset kommunikasjon. De persontilpassede tjenestene og tilbudene kan være knyttet til følgende sektorer (legg merke til at vi ikke deler e-postadressen din med disse tredjepartene):  turisme, fritid, underholdning, teknologi, mote, dekorasjon, forbruksvarer, mat og drikke, finans, bank, forsikring, energi, miljø, kommunikasjon, massemedia, eiendom, legemidler, klær og tekstiler, utdanning og opplæring, energi, publikasjoner og publisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, detaljhandel, sport, telekommunikasjon og generelle tjenester.

Til dette formål kan vi:

-    analysere personopplysningene dine for å opprette en profil med interessene og preferansene dine, slik at vi kan skreddersy og målrette kommunikasjonen til deg på en måte som er beleilig og relevant for deg.

-    kombinere informasjonen du gir oss med informasjonskapsler og annen sporingsteknologi med informasjon knyttet til dine kjøp.

-    analysere informasjon om hvordan du samhandler med det kommunikasjonsmateriellet du får fra oss, så som data om hvorvidt e-postene er blitt åpnet, eller for å fastslå om du har sett eller samhandlet med en annonse, for å registrere hvor mange ganger du har sett hver annonse, for å forhindre at den enkelt annonse blir vist til deg for ofte osv.

-    dele en kryptert versjon av e-postadressen din midlertidig med utvalgte partnere som kan kombinere denne informasjonen med andre former for nettidentifikatorer, eller andre personopplysninger slik at du kan få tilbud på tvers av enheter eller kanaler, for eksempel i sosiale nettverk (Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter).

-    bruke automatiske bestemmelser til å segmentere og målrette produkttilbudene, for å møte dine ønsker og behov. Dette gjør det mulig å for oss å være mer fokuser og effektiv merkostnader og ressurser, og reduserer sjansen for at man mottar informasjon de finner upassende eller irrelevant. Du kan alltid ta manuelle avgjørelser i stedet, uttrykke din mening, eller avvise avgjørelser basert på automatisk behandling, inkludert profilering, dersom en slik avgjørelse vil gi juridiske følger for deg, eller på annen måte vil ha alvorlig effekt på deg. For nærmere informasjon kan di kontakte personvernombudene våre, som er angitt i disse personvernreglene.

På hvilket juridisk grunnlag? Der du gir ditt samtykke (ved å krysse av i den tilhørende avkrysningsruten, eller ved å skrive e-postadressen din i feltet for å motta persontilpasset kommunikasjon om oss og utvalgte tredjeparter).

**************

 G. n.a

**************

H. n.a

**************

 

I. For å sjekke samsvaret med våre regler og vilkår, og for å reise, gjennomføre eller forsvare seg fra juridiske krav.

På hvilket juridisk grunnlag? For å følge opp våre legitime interesser (dvs. samsvar med regler og vilkår, beskyttelse av våre rettigheter ved tvister eller rettslige krav)

**************

J.For å skreddersy eller persontilpasse reklamemeldinger på nett, og reklame beregnet på deg, basert på informasjon om din bruk av webområdet, produktene og tjenestene våre og andre webområder, samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler (se avsnittet om Informasjonskapsler i disse Personvernreglene for nærmere informasjon).

På hvilket juridisk grunnlag? Der du gir ditt samtykke (dvs. gjennom fanen om informasjonskapsler  eller i nettleserinnstillingene dine)

**************

K. n.a

**************

Der hvor vi bygger på legitime interesser som grunnlag for å behandle personopplysningene dine, gjør vi en vurdering for å forsikre oss om at vår interesse ved bruk av dine data er legitim, og at dine grunnleggende rettigheter til privatlivets fred og personvern ikke har større vekt enn våre legitime interesser ("balansetest"). Du kan finne ut mer om balansetesten ved å kontakte personvernombudet på dpo.no@lastminutegroup.com.

 

4. Hvem ser, mottar og bruker dine data, og hvor?

4.1. Kategorier av mottakere av dine data

Vi deler personopplysningene dine, for de formål som beskrives i personvernreglene, til kategorier av mottakere:

●        De av våre ansatte og/eller samarbeidspartnere som er autorisert til å bistå og gi råd til databehandlingsansvarlige om administrasjon, produkter, juridiske anliggender og informasjonssystemet, samt de som er ansvarlig for vedlikehold av selskapets nettverk og maskin-/programvare.

●        Våre eksterne tjenesteleverandører (inkludert andre enheter innenfor lastminute.com group), som behandler dine personopplysninger på vegne av oss og etter instruks fra oss og for de formål som er beskrevet over og som fingerer som databehandlere, som for eksempel de som leverer IT og vertstjenester, kundestøtte, analyse- og administrasjonstjenester osv.

●        De av forretningspartnerne våre som er sosiale medieplattformer, når dette er uttrykkelig forespurt av deg (f.eks. når man deler informasjon som er generert gjennom webområdet til disse plattformene), når de benytter autentiseringsmetoder fra sosiale medier, eller ved nedlasting av appen vår hvor du gir ditt samtykke til enten personvernreglene våre, eller med plattformene, om at vi kan dele informasjon om aktiviteten din på nett med disse partnerne som gir oss funksjonalitet til å forespørre informasjon om spesifikasjonene til enheten som appen er blitt installert på, noe de har oppnådd retten til å gjøre.  Informasjonen du deler vil være dekket av den sosiale medieplattformens personvernregler. Sjekk klausul 2.3. i disse personvernreglene for nærmere informasjon.

●        Relevante myndigheter der vi er pålagt å gjøre dette gjennom lovverket.

●        Tredjeparter i form av relevante myndigheter og politi der dette er nødvendig for å kunne håndheve våre vilkår for bruk, og for å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom, eller rettigheter eller eiendom som tilhører en tredjepart.

●        Tredjeparter som mottar data (f.eks. forretningskonsulenter, personell som lever tjenester knyttet til kontroll og sikkerhet eller som vurderer verdien og funksjonaliteten til bedriften) når dette er nødvendig i forbindelse med salg av selskapet eller verdiene i det (i dette fall vil opplysningene din bli gjort kjent for rådgiverne våre og de som er knyttet til mulige kjøpere, og de vil ble overført til de nye eierne.

 

Den fullstendige lister over parter som kan bli gjort kjent med dine personopplysninger finnes på hovedkontoret vårt, og man kan be om å motta dette skriftlig ved å skrive til privacy.no@lastminutegroup.com.

4.2. Internasjonale overføringer av dine data

Brukerens og/eller kundens personopplysninger behandles på databehandlingsansvarliges registrerte juridiske adresse (se punkt 1), på lm group sine servere, og ved kontorene til andre enheter som data kan overleveres til for å utføre de tjenester som er forespurt av databehandlingsansvarlig.

På grunn av det faktum at vi er et internasjonalt reiseselskap, overfører vi også personopplysningene dine til:

●       Land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og land utenfor EØS som tilbyr databeskyttelse på et tilstrekkelig nivå i samsvar med EU-kommisjonens «tilstrekkelighetsbeslutninger», som anerkjenner at noen land gir tilstrekkelig beskyttelse og/eller tilsvarende sveitsiske tilstrekkelighetsinnstillinger;

  • land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde der databeskyttelseslovene kan være mindre beskyttende enn lovgivningen i EØS eller i Sveits. Dette skjer når:

    • vi utleverer dataene dine til autonome databehandlingsansvarlige som flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer, turoperatører osv., som kan behandle opplysningene dine utenfor EØS for å levere de forespurte tjenestene. Slike mottakere kan befinne seg i et hvilket som helst land over hele verden, avhengig av de forespurte tjenestene. Slike overføringer utføres vanligvis i forbindelse med inngåelse eller utførelse av en kontrakt i din interesse.

    • vi utleverer opplysningene dine til tjenesteleverandører som opptrer som dataprosessorer på våre vegne, som kan befinne seg i et land utenfor EØS, inkludert Marokko, Albania, Storbritannia, India og Tunisia (listen over leverandørenes plasseringer er tilgjengelig via følgende link: https://www.lastminute.com/en/info/list-countries). Når en slik overføring skjer, sikrer vi at den gjøres i samsvar med denne personvernpolicyen og reguleres av standard kontraktsvilkår godkjent av Europakommisjonen, ved behov supplert med ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av de registrerte. Leverandørene som opptrer som dataprosessorer, kan være involvert i blant annet oppfyllelse av tjenesteforespørselen din, behandling av betalingsopplysningene dine, levering av reklame- og markedsføringstjenester på våre vegne samt levering av støttetjenester via elektronisk kommunikasjon eller telefonsentre.

Dersom du skulle ønske å motta videre opplysninger om de sikkerhetsforanstaltninger som er blitt etablert, kan du kontakte oss ved å skrive til privacy.no@lastminutegroup.com.

5. Hvor lenge beholder vi dine data?

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål og oppfylle de aktivitetene som er beskrevet i disse personvernreglene, som på annen måte er blitt meddelt deg, eller for så lenge loven tillater det. Videre informasjon om oppbevaringstiden finner man her:

DATA SOM BRUKES TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL (KUNDERELASJONSHÅNDTERING - CRM) 

Data som brukes til markedsføringsformål mot kunder/brukere er avhengig av samtykke.

Oppbevaringsperiode: 5 år fra samtykke eller fornyelse av samtykke via interaksjon med markedsføringsmeldinger 

DATA SAMLET INN GJENNOM TAG

Tekniske informasjonskapsler

Oppbevaringsperiode: Maks 3 år fra datoen for navigering på webområdene våre

Ikke-tekniske informasjonskapsler

Oppbevaringsperiode: Maks 1 år fra datoen samtykke ble gitt

 

6. Hva er dine rettigheter til databeskyttelse, og hvordan kan du utøve disse?

Du kan utøve rettighetene gitt av EU-forordning 2016/679 (Art. 15-22), inkludert retten til å:

Rett til tilgang - For å få bekreftelse på at dine personopplysninger finnes, få tilgang til innholdet og motta en kopi.

Rett til retting - For å oppdatere, rette og/eller korrigere personopplysningene dine.

Rett til å sletting/rett til å glemmes og rett til begrensning - For å be om sletting av dine personopplysninger eller begrensning av bruk av dine data dersom de er blitt behandlet i strid med lovverket, inkludert lagring som ikke er nødvendig i forhold til de formål som opplysningen ble samlet inn eller på annen behandlet for; der hvor dine personopplysninger er blitt offentliggjort, har du også rett til å be om sletting av personopplysningene dine og til å gjøre rimelige tiltak, inkludert tekniske tiltak, for å informere de databehandlingsansvarlige som behandler dine personopplysninger, om at du har bedt om at disse databehandlingsansvarlige må slette alle lenker til eller kopier av eller replikering av disse personopplysningene.

Retten til dataportabilitet - For å motta en kopi av de personopplysningen du har overført til oss for en kontrakt eller med ditt samtykke, i et format som er strukturert, vanlig i bruk og maskinlesbart (for eksempel opplysninger knyttet til dine kjøp), og be oss om å overføre de personopplysningene til en annen databehandlingsansvarlig.

Rett til å tilbakekalle samtykke - Der hvor vi er avhengig av ditt samtykke, vil du alltid har rett til å trekke tilbake dette samtykket, selv om vi kan ha andre lovlige årsaker til å behandle dine data for andre formål.

 

Rett til å motsette seg behandling, når som helst - Du når som helst rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine under noen forhold (spesielt der vi ikke trenger å behandle dine data for å møte kontraktsmessige eller andre juridiske krav, eller der hvor vi bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring).

Ritten til å ikke automatisk bli underlagt en avgjørelse kun basert på automatisk behandling, inkludert profilering - Du kan alltid ta manuelle avgjørelser i stedet, uttrykke din mening, eller avvise avgjørelser basert på automatisk behandling, inkludert profilering, dersom en slik avgjørelse vil gi juridiske følger for deg, eller på annen måte vil ha alvorlig effekt på deg.

Du kan utøve rettighetene ovenfor når som helst ved å:

●        Kontakte oss per e-post på privacy.no@lastminutegroup.com.

●        Når det gjelder direktemarkedsføring, bør du legge merke til at du også kan motsette deg dette når som helst ved å trykke på lenken for å melde deg ut som vi gir deg i alle meldinger som blir sendt deg.

●        Når det gjelder målrettet markedsføring på nett og tilbaketrekking av samtykke, se avsnittet om informasjonskapsler i disse personvernreglene.  

 

Dersom du vil utøve noen av de over nevnte rettigheten som er gitt gjennom GDPR, legg merke til at vil motta forespørselen og ta i betraktning de personopplysningene som innehas av alle selskapene i lm group der BravoNext, S.A. innehar, direkte eller indirekte 100 % av aksjene.

 

Rettighetene dine knyttet til personopplysningene dine kan være begrenset i noen situasjoner. For eksempel dersom din forespørsel skulle føre til avdekking av personopplysninger om en annen person, eller dersom vi har juridisk plikt eller en annen overbevisende, gyldig grunn, kan det hende vi fortsetter å behandle dine personopplysninger som du har bedt oss om å slette.

Du kan også ha rett til å klage dersom du føler at personopplysningene dine er blitt behandlet feil. Vi anbefaler at du kommer til oss først, men i den grad denne rettigheten gjelder deg, har du rett til å klage direkte til det aktuelle Datatilsynet.

7. Kontaktinformasjon til databehandlingsansvarlig

Kontaktinformasjonen til Databehandlingsansvarlig for databehandlingen som er beskrevet over, er:

BravoNext, S.A., et sveitsisk selskap som tilhører lm group, registrert i foretaksregisteret i Ticino med registreringsnummer CHE - 115.704.228, og med juridisk kontoradresse i Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Sveits.

8. Kontaktinformasjonen til personvernombudet vårt

Personvernombudet (PVO) vårt kan nås på:

Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso (Sveits).

9. Opplysninger om informasjonskapsler (cookies)

For opplysninger om informasjonskapsler, les følgende Retningslinjer for informasjonskapsler.

10. Personvernregler for Facebook

10.1. Facebook egendefinerte målgrupper - Facebook-piksel

Vi bruker remarketing-funksjonen «egendefinerte målgrupper» fra Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) eller, hvis du er basert i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Denne funksjone gjør detmulig for å vise brukerne og/eller kundene til webområdet vårt annonser basert på interesser når de besøker Facebook («Facebook»-annonser), og å analysere slike Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål, noe som hjelper til å optimalisere framtidig annonsering. Dette gjør det mulig å for oss å levere mer relevante annonser.

Til dette formål bruker den såkalte Facebook-pikselen på webområdet vårt.

Nåren bruker eller kunde besøker webområdet og utfæreren handling (for eksempelkjøper noe), aktiveres Facebook pixel, og rapporter denne handlingen. På denne måten vil vi vite når en kunde utførte en handling etter å ha sett en Facebook-annonse. Vi vil også kunne nå denne kunden igjen ved å benytte en egendefinert målgruppe. Derfor vil denne pikselen gjøre det mulig å spore brukernes atferd etter at de er blitt sendt videre til webområdet etter å ha klikket på en annonse på Facebook. På denne måten vil vi vite når en kunde utførte en handling etter å ha sett en Facebook-annonse. Vi vil også kunne nå denne kunden igjen ved å benytte en egendefinert målgruppe.

Dette gjør det derfor mulig å måle effektiviten av Facebook-annonser av statistiske og markedsundersøkelsesformål. Data som samles inn på denne måten er anonymisert for oss, dvs. vi ser ikke personopplysningenen til individuelle brukere. Disse dataene lagres og behandles allikevel av Facebook, og vi informerer deg om dette, på bakgrunn av vår kunnskap om situasjonen. Facebook kan knytte denne informasjonen til Facebook-kontoen din og også bruke den til egne reklameformål, i samsvar med Facebook retningslinjer for bruk av informasjon https://www.facebook.com/about/privacy. Slike data kan gjøre det mulig for Facebook and deres partnere å vise annonser på eller utenfor Facebook. En informasjonskapsel kan også lagres på datamaskinen din for dette formålet.

11. Oppdatering og eldre versjoner av disse personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse personvernreglene i samsvar med denne bestemmelsen. Dersom vi gjør endringer på disse personvernreglene, vil vi publisere på webområdet vårt de reviderte personvernreglene og oppdatere datoen for «sist oppdatert» øverst på personvernreglene.